Google Firebase OTP thông báo thay đổi chính sách tính phí

Google Firebase OTP thông báo thay đổi chính sách tính phí

Tính năng xác thực số điện thoại bằng Firebase

Hiện tại Google Firebase OTP mới có sự thay đổi, cụ thể như sau:

- Giới hạn 500 tin nhắn OTP/1 ngày.

- Giới hạn 10.000 tin nhắn OTP/1 tháng.

Khi số lượng đạt tới giới hạn, thì sẽ tự động chuyển sang Call OTP và tính phí là 400đ/1 Call OTP.

Để tiện theo dõi và tính chi phí, server sẽ lưu lại lịch sử Call OTP và chi phí cho các App hàng tháng.

Quý khách hàng đang sử dụng app bán hàng của Abaha đều đang sử dụng dịch vụ của Google Firebase OTP (SMS OTP hoặc CALL OTP) là tính năng dùng để xác thực tài khoản số điện thoại bằng Firebase khi đăng nhập tài khoản trên app của quý khách.

Vì vậy Abaha xin gửi tới Quý khách hàng Bảng phí cho dịch vụ Firebase OTP chi tiết như sau:  

SMS OTP - Xác thực tài khoản số điện thoại

Miễn phí 10.000 OTP SMS theo chương trình Google Firebase.

Hết giới hạn OTP 1 tháng của Google Firebase thì chuyển sang CALL OTP và SMS OTP tính phí: 400đ/1 CALL OTP, 800đ/1 SMS OTP.

 

Trân trọng,