Chính sách đổi trả và hoàn tiền

Chính sách đổi trả và hoàn tiền

I. Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng:

Bước 1: Sau khi đăng ký tài khoản dùng thử miễn phí 15 ngày trên website Abaha.vn,  Abaha gửi hợp đồng sử dụng dịch vụ cho khách hàng.

Bướ 2:  Hai bên sẽ căn cứ vào điều khoản trong hợp đồng để xác nhận đồng ý ký hợp đồng sử dụng dịch vụ hoặc hủy dịch vụ.

II. Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền:

- Trường hợp khách hàng đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không do lỗi vi phạm hợp đồng của công ty Abaha, hoặc do những lý do bất khả kháng mô tả tại Điều 10 của hợp đồng, công ty không có trách nhiệm hoàn lại số tiền  cho khách hàng đã thanh toán chưa sử dụng hết.

- Trường hợp công ty Abaha đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không do lỗi vi phạm hợp đồng của khách hàng  hoặc không do những lý do bất khả kháng mô tả tại Điều 10 của hợp đồng  công ty Abaha phải hoàn trả cho khách  hàng  số tiền tương ứng thời gian còn lại chưa sử dụng của Hợp đồng và phải tự chịu chi phí triển khai, cài đặt, hỗ trợ đã thực hiện cho khách hàng.